Την Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 19:00, η τάξη μονωδίας της καθηγήτριας του Ωδείου Μουσικοί Ορίζοντες κ. Dinah Stieringer παρουσίασε το Spring Time Students' Concert, μια συναυλία με έργα: F. Mendelssohn, W.A. Mozart, C. Saint – Saëns, G. Verdi, G. Gershwin, F. Schubert, Μ. Χατζιδάκι κ. ά. 


Posted
Authoradmin